COM ERA GURB AL SEGLE XIX?

Quins camins hi havia?

Els principals eren el Camí de Vic a Sant Bartomeu i la Carretera de Barcelona. També hi havia altres carreteres reials que unien Gurb amb altres pobles.


Quan es fa el ferrocarril?

El tren va arribar a Gurb el 14 de març de 1876, juntament amb l’arribada del tren que va a Vic.

Quan es fa la primera indústria i on es situa?

La primera indústria es va crear el 1920 a la central elèctrica de Fecsa, situada a l’estació de tren i a la plaça de toros.

Tipus d’industria %

-El sector primari va disminuir al llarg del segle XIX, ja que la importància agrícola era cada cop menys important.
-El sector secundari ha crescut al llarg del segle XIX a causa del fet que cada cop hi ha més indústries a Barcelona.
-El sector terciari, amb prou feines esmentat, s’ha mantingut igual al llarg dels anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *