COM ERA GURB A LA SEGONA PART DEL SEGLE XX?

Quines carreteres hi havia?

A finals del segle XX, hi havia carreteres asfaltades que pagaven les persones que les utilitzaven.

Quines fàbriques hi havia i on estaven situades?

Hi havia fàbriques com Casa Tarradelles, Diemen SA, Chocovic i Càrnicas Solà SA. Les primeres indústries es van situar al bell mig del poble o al costat de les principals vies de comunicació perquè no hi havia polígons industrials.

Quan es va establir el primer polígon industrial i com ha evolucionat al llarg dels anys?

El primer polígon industrial va ser Mas Galí i es va fundar el 1948. Durant els anys es va produir una enorme implantació d’edificis residencials, industrials i comercials. El poble va deixar d’estar ple d’agricultura i tan dispers.

Tipus d’indústria %

Predomina l’agricultura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *